Interne arrangementer

Arrangementer, der foregår i KKC’s regi annonceres dels i Centrets aktivitetskalender og dels i et nyhedsbrev, som udsendes en gang i kvartalet til medlemmer og frivillige.