Nyhedsbrev til frivillige

NYHEDSBREV FOR OKTOBER KVARTAL 2017.

Kontoret:

Visitationsskema:

Så er det nye visitationsskema trådt i kraft. Husk altid at udfylde skemaet, når I sidder med kvinden i telefonen eller til samtale på centret. Hvis I tager en kvinde ind, SKAL skemaet ligge udfyldt i dagbogen.

Kontingent:

Lige et lille opråb!! Vi kan se, at der stadig er en del, som mangler at betale kontingent for 2017. Har I spørgsmål eller brug for hjælp i forbindelse med betaling af kontingent, er Grethe klar til at vejlede. Grethe kan kontaktes på mail: kmnl1205@gmail.dk. I må også gerne betale på kontoret.

 

HUSK!!!!

Torsdag, den 5. oktober 2017, kl. 19:00. Frivillighedshuset

Grænseproblematikker i den dysfunktionelle familie.

I dette oplæg af Landsforeningen Spor dykker vi ned i den dysfunktionelle familie og giver indblik i, hvordan incest og seksuelle overgreb mod børn opstår og kan fortsætte uden af blive opdaget eller stoppet. Oplægget veksler mellem teori og personlige erfaringer.

Helle inviterer indenfor i den dysfunktionelle familie og fortæller om at vokse op i en familie med incest, om at leve med senfølger og om at lære alting forfra som voksen. Der vil desuden være indlæg om grænseproblematikker i dysfunktionelle familier og lukkede miljøer ved Anne Christensen, næstformand i Landsforeningen Spor. Forventet sluttidspunkt kl. 21.30.

Sidste tilmelding til kontoret den 26.9.2017.

 

Tirsdag, den 10.10.2017 kl. 18:00 på Centret.

Tavshedspligt og 1. hjælp.

Gennemgang af regler i forbindelse med Tavshedspligt ved Jonna Hjeds. Herefter holdes ½ times pause, hvor der serveres kaffe/the og sandwich.

Thim Henriksen vil herefter gennemgå 1. hjælp ved brug af vores 1.hjælps dukker. Forventet sluttidspunkt  kl. 21.00.

Sidste tilmelding til kontoret 3.10.2017.

 

Tirsdag, den 24.10.2017 kl. 19:00 på Centret.

Aktiv lytning ved Henrik Wengel. Forventet sluttidspunkt kl. 21.30.

Husk her – selv om du tidligere har deltaget, er du meget velkommen igen.

Sidste tilmelding til kontoret 18.10.2017.

 

HUSK!!!

Temadagen i Aabenraa den 28.10. Så vidt det er muligt, bedes I arrangere samkørsel.

Sidste tilmelding til kontoret 10.10.2017.

 

Tirsdag, den 07.11.2017.

Brand og redning kl. 18.00. Mødested Brandstationen

Der er 1 times undervisning på brandstationen ved Christian Kock. Efter en pause med kaffe/the og sandwich vil der være en gennemgang af ”Huset”.

Sidste tilmelding til kontoret 25.10.2017.

 

Etikaften/workshop 14.1.2017 i Frivillighedshuset kl. 19.00

Er du nogle gange i tvivl om, hvordan du bør handle i situationer af Etisk karakter?

Så er denne aften i hvert fald noget for dig.

Aftenen starter med et oplæg om forskellige etiske positioner v/ Karen Kjærgård (Lektor ved sygeplejeuddannelsen i Sønderborg)

Derefter lægges der op til en drøftelse af etiske problemstillinger.

Sidste tilmeldingsfrist til kontoret 06.11.2017

 

Kompetenceudvalget minder om, at alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser, d.v.s. Tavshedspligt, 1. hjælp, Aktiv lytning og Brand og Redning. De frivillige, der vil genopfriske kurserne, er meget velkomne.

Opfordring: Når du tilmelder dig enten et kursus eller et foredrag, beder vi så mindeligt om ikke bare at blive væk men give besked i god tid, hvis I bliver forhindret. Bag alle aktiviteterne ligger et stort planlægningsarbejde, og vi er afhængige af udefra kommende foredragsholdere, der skal honoreres.

Vi skal ligeledes minde om kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne vil høre fra de af jer, der har noget på hjertet, bla kurser, foredrag, problematikker og arrangementer.

Yderligere info fra Kompetenceudvalget:

Kompetenceudvalget er i gang med at lave en Håndbog til vagterne. Vi håber inden jul at kunne sende den ud til grupperne, personale og bestyrelse til gennemsyn, kritik, forslag og supplementer. Næste år går vi i gang med beboerhåndbogen.

Endvidere er der planer om at indføre et nyt obligatorisk kursus, som skal hjælpe vagterne med de problemer, der kan opstå pga. kulturforskelle.

Vi skal opfordre alle grupperne til at fremsende mødedatoer for 2018 senest den 30. november 2017.

Udslusningsgruppen: Husk: Skal du have nye møbler eller lign., og det ”gamle” stadig er i brugbar stand, vil Udslusningsgruppen meget gerne modtage effekterne til vores lager, så vi kan glæde vores beboere, når de skal ”starte på en frisk”.

Så er der blot tilbage at meddele, at vi heldigvis igen afholder 12.12.

 

På vegne af Kompetencegruppen

Lise T