Nyhedsbrev til frivillige

Januar kvartal 2018

GODT NYTÅR!

Beskeder fra kontoret

Døren
Da døren ikke længere smækker af sig selv, bedes alle sørge for at låse efter sig. Det er vigtigt, at døren ikke står ulåst.

Bøger
Bøger, der er lånt tilbage i 2016, inden vores ”udstationering til sygehuset”, bedes venligst afleveret.


Tirsdag, den 25. januar 2018 kl. 19.00 på Krisecentret, Agervang

Foredrag: Børn på Krisecentre
Cand.pæd.psyk Anne-Mette Bloch vil fortælle om de udfordringer, børnene stilles overfor og sammen med deltagerne diskutere idéer til, hvordan vi som frivillige kan komme dem i møde.

Sidste tilmelding på Facebook den 18. januar 2018


Tirsdag, den 20. februar 2018 kl. 18.00 på Danhostel, Kærvej 70, Sønderborg

Politiaften
Vi starter med at spise sammen kl. 18.00, hvorefter Politiet bla. vil tale om evt. tiltagende vold, både fysisk og psykisk.

Sidste tilmelding på Facebook den 12. februar 2018


Tirsdag, den 6. marts 2018 kl. 18.30 på Krisecentret, Agervang

Tavshedspligt og Førstehjælp (obligatorisk kursus)
Gennemgang af regler i forbindelse med tavshedspligt ved advokat Jonna Hjeds. Herefter holdes ½ times pause, hvor der serveres kaffe/the og sandwich.
Herefter er der gennemgang af førstehjælp ved brug af vores førstehjælpsdukker, samt gennemgang af, hvordan man forholder sig ved hjertestop. Undervisning af førstehjælp ved hjertestop er nyt, så erfarne krisevagter er også velkomne. Forventet sluttidspunkt kl. 21.00.

Sidste tilmelding til på Facebook den 26. februar 2018.


Torsdag, den 15. marts 2018 kl. 19.00 på Krisecentret, Agervang

Der afholdes Generalforsamling i foreningen Sønderborg Kvinde- & Krisecenter


Torsdag, den 5. april 2018 kl. 19.00 i Frivillighedens Hus

Sangaften for frivillige
Berit Falster-Hansen, som er korleder for Alskoret Sønderborg og Nordborg Gospelkor, vil føre os gennem fællessang, kanoner og måske et par lette korsatser.
Det er dejligt – og sundt – at synge, se bare her

Har du lyst til at synge sammen med dine frivillige kolleger, så tilmeld dig senest den 26. marts 2018 på Facebook


Tirsdag, den 17. april 2018 kl. 19.00 til 21.00 på Sønderborg Brand & Redning, Vestermark 10, Sønderborg

Brandøvelse (obligatorisk kursus)
Der afholdes teoretisk og praktisk brandøvelse fra 19.00 til 21.00.

Sidste tilmelding på Facebook den 6. april 2018


Kompetenceudvalget minder om, at alle frivillige skal gennemgå de obligatoriske kurser, dvs. Tavshedspligt, Førstehjælp, Aktiv Lytning og Brandøvelser. De frivillige, der vil genopfriske kurserne, er meget velkomne.

Opfordring: Når du har tilmeldt dig et arrangement, beder vi dig om ikke bare at blive væk men at give besked i god tid, hvis du bliver forhindret. Bag alle aktiviteterne ligger et stort planlægningsarbejde, og vi er afhængige af udefra kommende foredragsholdere, der skal honoreres.

Vi skal ligeledes minde om kompetenceudvalgets ”kasse” på kontoret, hvor vi meget gerne vil høre fra dig, hvis du har noget på hjerte, for eksempel forslag til kurser, foredrag, behandling af problematikker eller arrangementer.

Yderligere info fra Kompetenceudvalget: Den kommende “Håndbog for frivillige krisevagter” er sendt til høring på kontoret, i bestyrelsen og i vagtgrupperne.


Udslusningsgruppen
Husk: Skal du have nye møbler eller lignende, og det ”gamle” stadig er i brugbar stand, vil Udslusningsgruppen meget gerne modtage effekterne til vores lager, så vi kan glæde vores beboere, når de skal ”starte på en frisk”.


HUSK!
Fremover mødes vi på Facebook, så hold dig venligst ajour om aktiviteter og møder osv. og husk at til- og framelde dig på Facebook.
Aktiviteterne bliver annonceret som begivenheder i god tid, inden de finder sted.

Venlig hilsen Kompetenceudvalget