Leg med børn

FN’s Børnekonvention blev godkendt af Danmark i 1991. Fra 1998 har vi i Sønderborg Kvinde- & Krisecenter deltaget i processen med synliggørelse af “Verdens Børns Grundlov”, som den også kaldes. Med udgangspunkt i denne, har vi udformet en politik på børneområdet for børn på krisecenteret, som kan ses her Børnepolitik.

Børnegruppens kompetenceområde er Sønderborg Kvinde- & Krisecenterforenings § 1 punkt 06 i vedtægterne om at give mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser.

Ud fra dette er der udformet følgende samarbejdsaftale mellem Børneaktivitetsgruppen og den selvejende forening Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.

Børnegruppens overordnede arbejde foregår med udgangspunkt i:
A. vedtægt for Sønderborg Kvinde-& Krisecenterforening § 1 stk. 6 “At give mulighed for kulturelle, sociale og kreative udfoldelser” og
B. at være børn og vide, at børn kan stole på voksne og at få gode oplevelser mens de bor på krisecenter.

Børnegruppens målgruppe er børn, primært i alderen 3 til 12 år, under og umiddelbart efter et ophold på Krisecenteret, og er et tilbud om sunde, gode og sjove aktiviteter, leg, hygge og nærhed.

Børnegruppen kan udføre aktiviteter på Centeret (legerum, kælder, have) og/eller uden for Centeret (mobiltelefon medbringes).

Det er ønskeligt, at Børnegruppens aktiviteter med det enkelte barn kan vedblive, indtil barnet er velintegreret i en fritidsorganisation.

Børnegruppen er fastlagt som et tilbud i dagtimerne på hverdage, weekender og helligdage og med en varighed af ca. 2 timer pr. gang. Børnegruppens medlemmer udfylder selv vagtskema og bliver ringet op af Krisecenteret dagen før en vagt og bliver orienteret om, der er børn, som har brug for adspredelse.

Det tilstræbes, at der altid vil være to personer fra Børnegruppen tilstede, ligesom det tilstræbes, at der både er en mand og en kvinde er til stede.

Børnegruppen ses af Krisecenteret som et godt tilbud, som vi gerne formidler til mødrene. Kun mødrene kan bestemme, om de kan eller vil tage mod tilbudet på deres børns vegne.

Det er Børnegruppen, der primært organiserer børnearbejdet. I samarbejde med Centerets leder og Børnegruppen ansættes frivillige til børnearbejdet, og det er lederen af Centeret, som administrerer underskrivelserne af og overholdelsen af tavshedspligten ifølge forvaltningslovens § 27 stk. 1, nr. 6 og aftalen om tilfredsstillende straffeattester for frivillige M/K.

Børnegruppen må under deres aktiviteter med krisebørnene ikke være påvirkede/indtage alkohol, hash eller andre rusmidler.

Det må ikke fremgå af tekster i pjecer og lignende, hvornår Børnegruppen arbejder. Krisecenterets navn må ikke bruges i artikler og lignende uden forudgående aftale med Krisecenteret. Krisecenteret skal desuden have mulighed for at gennemlæse evt. artikler og forbeholde sig ret til at ændre i teksten i forhold til Krisecenteret. Der må ikke offentliggøres billeder af kvinder og børn fra Krisecenteret.

Alle udgifter til diverse aktiviteter bliver afholdt af Krisecenteret indtil videre. Krisecenteret og Børnegruppen aftaler, hvor der evt. søges om tilskud til aktiviteterne. Børnegruppen og Krisecenteret kan i samarbejde søge om midler til aktiviteter. I så fald administreres midlerne af Krisecenteret.

Børnegruppen har på Krisecenteret deres eget aflåste kælderskab til aktivitetsredskaber.

På Krisecenterets kontor har Børnegruppen en medlemsmappe med pasbillede og navn, som krisebørnene og deres mødre kan kigge i.
Børnegruppen er ikke medlem af kvindeforeningen. Der arbejdes udelukkende udfra denne samarbejdsaftale.

Det tilstræbes, at Børnegruppen med tiden udarbejder egen vedtægt.