Frivillig

  • Er du kvinde, over 18 år
  • Har du et personligt overskud
  • Er du fordomsfri
  • Kan du dansk i skrift og tale
  • Er du interesseret i at få indblik i/større viden om foreningens krisearbejde

Så er du velkommen. Frivillige kommer fra hele Alssund området.

Næste introduktionsmøde er xx 

Se også  Introduktion til frivilligt arbejde