Hvad kan vi tilbyde?

Generelt

 • Om muligt et midlertidigt ophold i krisecentret i et alkohol- og stoffrit bomiljø, der er sikkert
 • Om muligt ledsagelse til myndigheder og andre samarbejdspartnere i lokalsamfundet
 • Forebyggende og ambulante krisesamtaler døgnet rundt
 • Døgnvagt

Under ophold

 • Om muligt at støtte op om bevaring af dit og dine børns nærmiljø
 • Hvile fra kaos og voldsomheder
 • Tid til individuel eftertænksomhed, udredning, overvejelser og afklaring af krisen
 • Samvær, nærvær, almindelighed og ligeværdigt samspil
 • Inspiration til kulturelle, sociale og kreative livsudfoldelser
 • Støtte til udvikling af det gode liv gennem hjælp til selvhjælp
 • Møde med en kvindekultur, hvor kvinder støtter kvinder
 • Formidling og erfaringsudveksling om vold i nære relationer og deraf følgende krise