Om os

Foreningens navn Sønderborg Kvinde- & Krisecenter
Adresse Agervang 5, 6400 Sønderborg
Tlf. nr. 74 42 05 28
Fax nr. 74 42 08 28
E-mail kkc@kvindekrisecenter.dk
Hjemmeside www.kvindekrisecenter.dk
CVR-nummer 1440 1342
Nemkonto Kreditbanken 7931 1046423

Organisationsform
En uformuende selvejende forening med en ulønnet bestyrelse, dannet i 1981. Den årlige generalforsamling er øverste beslutningsorgan.

Formål
Foreningen har til formål at virke inden for vold mod kvinder i nære relationer og disses relaterede kriseforløb, herunder forebyggelse (for mere info henvises til vedtægterne).

Geografisk dækning
Primært Sønderborg Kommune (75.000 indbyggere) og sekundært, i samarbejde med øvrige danske centre, hele landet.
Der arbejdes også med centre i Slesvig-Holsten.

Vold i nære relationer
Vold i nære relationer findes i alle samfundslag, alle voksenaldre, nationaliteter og trosretninger, æresrelateret og som kærestevold.

Brugere
I boafdelingen er der mulighed for at bo midlertidigt i trygge, sikre og æstetiske rammer inkl. medfølgende børn. Der er fine legemuligheder for børn, og de kan fortsætte skoleundervisning. Desuden kan man henvende sig ambulant i samtaleafdelingen for råd og vejledning.

Døgnåben
Ca. 70 frivillige krisearbejdere udgør et akut beredskab, hvis formål er at sikre, at centret er døgnåbent.
Yderligere ydes anden form for arbejde.
“Leg med børn” har til formål at give børn gode oplevelser under opholdet.

Administration
På hverdage kl. 7 til 18 er administrationen åben.

Revision
Foreningen lønner en deltidsansat økonomisk rådgiver samt et revisionsfirma for at udarbejde årsregnskab.

Brugerbetaling
Beboere betaler et symbolsk beløb for vask og tørring af tøj.

Offentlige tilskud
Sønderborg Kommune yder et årligt driftstilskud, der er refusions berettiget fra Staten. Driftstilskuddet er ikke større, end at megen fonds- og legatsøgning er påkrævet.

Tilsyn
Ifølge lovgivningen skal der føres socialfagligt arbejdstilsyn med centret. Vi er underlagt det Sociale Tilsyn Faaborg-Midtfyn. Der er i samarbejde med kommunen beskrevet en kvalitets standard for centret. Brandtilsyn finder ligeledes sted.

Uddybende materiale
På denne hjemmeside findes flere informationer. Årsskrift, foldere og jubilæumsskrift kan downloades.
Yderligere kan henvises til Tilbudsportalen.

Hjælp til selvhjælpsprincippet
Foreningen arbejder ud fra selvhjælpsprincippet. Det vil sige, at brugerne skal evne at modtage og drage nytte efter dette princip. Kvinder, hvis aktuelle livskvalitet er afhængig af et behandlingstilbud, henvises om muligt til et sådant.

Etik
Generalforsamlingen besluttede i 1999 at tilslutte sig  “Den internationale deklaration af etiske principper”.

Fonde og andre tilskudsgivere
Foreningen er afhængig af økonomiske bidrag fra fonde, legater, faglige organisationer, erhvervslivet og private for at realisere foreningens formålsparagraf.