Om os

Foreningens navn Sønderborg Kvinde- & Krisecenter
Adresse Agervang 5, 6400 Sønderborg
Tlf. nr. 74 42 05 28
Fax nr. 74 42 08 28
E-mail kkc@kvindekrisecenter.dk
Hjemmeside www.kvindekrisecenter.dk
CVR-nummer 1440 1342
Nemkonto Kreditbanken 7931 1046423

Organisationsform
En uformuende selvejende forening med en ulønnet bestyrelse, dannet i 1981. Den årlige generalforsamling er øverste beslutningsorgan.

Formål
Foreningen har til formål at virke inden for aktuel samlivsvold og disses relaterede kriseforløb, herunder forebyggelse (for mere info henvises til vedtægterne).

Geografisk dækning
Primært Sønderborg Kommune (75.000 indbyggere) og sekundært, i samarbejde med øvrige danske centre, hele landet.
Der arbejdes også med centre i Slesvig-Holsten.

Samlivsvold
Samlivsvold findes i alle samfundslag, voksenaldre, nationaliteter og trosretninger.

Brugertal
I boafdelingen er der mulighed for 3000 overnatninger årligt, inkl. medfølgende børn. Akutsamtaleafdelingen havde i 2016 i alt 841 henvendelser.

Døgnåben
70 frivillige krisearbejdere udgør et akut beredskab, hvis formål er at sikre, at centret er døgnåbent.
Andre 45 frivillige medarbejdere yder anden form for arbejde. “Leg med børn” har til formål at give børn gode oplevelser under opholdet.

Administration
På hverdage kl. 7 til 18 er administrationen åben, al øvrig tid er frivillig tid. Af ugens 168 døgntimer er 55 timer løn­timer og 113 timer er frivilligtid.

Revision
Foreningen lønner en ottendedeltidsansat økonomisk råd­giver samt et revisionsfirma for at udarbejde årsregnskab.

Brugerbetaling
Beboere betaler et symbolsk beløb for vask og tørring af tøj.

Offentlige tilskud
Sønderborg Kommune yder et årligt driftstilskud, der er refusions­berettiget fra Staten. Driftstilskuddet er ikke større, end at megen fonds- og legatsøgning er påkrævet.
Tilsyn Ifølge lovgivningen skal der føres socialfagligt arbejds­tilsyn med centret. Vi er underlagt det Sociale Tilsyn Faaborg-Midtfyn.