Bestyrelsens årsberetning 2012

Det første år som formand for bestyrelsen har givet mig lejlighed til at deltage i mange forskellige typer møder på centret. Jeg har oplevet en meget stor imødekommenhed, venlighed samt positiv interesse fra alle sider. Dette har været et godt grundlag i forhold til at danne sig et overblik over huset, samt et indblik i den brede vifte af arbejdsopgaver, som husets kompetente medarbejdere og frivillige varetager. En stor tak til Ruth, det faste personale, de frivillige samt den øvrige bestyrelse for hjælp med “indkøringen”.

I huset var det opgangens tur til en renovering, og dette blev gjort ved hjælp af fonde. Senere kom vandskaderne i kælderen samt i “Henry” til at fylde en del både i forhold til tid, arbejde og håndværkernes kompetencer. Regionen gik ind og dækkede de fleste af udgifterne, så nu kan vi glæde os over det gode resultat samt ny indretning af “Henry” som teenagerværelse, også ved hjælp af fonde. Yderligere har fondsmidler stået for renovering af legerum.

Vanen tro har vi flere gange i årets løb haft besøg udefra: Bestyrelsen fra Esbjergs krisecenter var på besøg den 21.9. og torsdagsgruppen havde besøg af frivillige fra Fredericias krisecenter.
Yderligere besøgte kvinder fra Nicaraguacentret for at lade sig inspirere til at opstarte mere struktureret arbejde med kvinder og vold i deres eget land. Trods de store kulturelle forskelle, er der megen lighed når vold er på banen.

Ud over den daglige gang på centret sker der rigtig meget i samfundet, som har stor betydning for vores arbejde. Et af de store skridt har været indførelsen af loven om stalking, et begreb vi her i Sønderborg har arbejdet meget med, og som er blevet fulgt op af fem udsendelser på TV3. Den 27.10 var KKC vært for et heldagsseminar for Aabenraa og Haderslev krisecentre med Lisbeth Zornig Andersen. Hun talte ud fra sin bog “Vrede er mit mellemnavn” og dokumentaren om hende, en tankevækkende dag med et stort fremmøde.

Et andet centralt område for de voldsramte kvinder i krise er vedtagelsen af psykologbehandling til kvinderne centralt fra. Kærestevold er også i årets løb blevet et debatemne, og Ruth har holdt foredrag om emnet flere gange i lokalsamfundet.

I juni havde bestyrelsen inviteret til en dag med forfatter og filosof John Engelbrecht, der causerede over begreberne humor, ændringsprocesser og livet generelt. Johns utrolige energi og underfundige humor gjorde at man gik inspireret derfra.

Ruths 60-års fødselsdag blev fejret med et næsten surprise party på centret. Det var meget festligt og der var et stort fremmøde, som var med til at fejre fødselaren på behørig vis.

En anden mærkedag var LOKK’s 25-års jubilæum, der blev afholdt i Aarhus, en fin eftermiddag med tilbageblik, hvor vi var fire personer af sted fra Sønderborg.

Sønderborg Kommune har bevilliget centret midler, der godtgør kvindernes egenbetaling. Dette er en meget stor hjælp i det daglige arbejde, da det frigør administrative ressourcer og beboerne har en problematik mindre. Bygningen Agervang 5 har været i mediernes søgelys på grund af kommende bygningskøbsaftale region og kommune imellem, som vi forventer falder på plads inden længe.

Vi forsøger løbende at gøre opmærksom på kvinder og vold i lokalsamfundet, og i november overrakte Lene H og Ruth en buket “roser” til Direktør Bent Jensen, Linak. Overrækkelsen blev begrundet med, at virksomheden på en ansvarlig og forbilledlig måde yder omsorg for medarbejdere, der udsættes for vold i hjemmet.

Endnu et år har fonde og foreninger været med til at gøre det muligt, at vi kan vedligeholde og højne husets standard samt støtte aktiviteter for beboerne, såvel i huset som ude.

En stor tak til den afgående bestyrelses medlemmer for jeres store arbejde gennem mange år. Vi glæder os til fremover at se jer i huset i andre sammenhænge.

På bestyrelsens vegne
Janne Rasmussen
Formand
Gitte Bonde
Næstformand