Sponsorer

Tusind tak til alle, der i året 2016 har støttet centret dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats.
Det har bevirket, at centret har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling.
Årsregnskabet for 2016 er godkendt af revisor samt af foreningens generalforsamling den 16. marts 2017 og kan
indhentes ved henvendelse til centret.

Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragydere:

Fonde og legater, gaver og tilskud:

 • Den A.P. Møllerske Støttefond
 • Giro 413 (regnskab indsendt 17.6.2016)
 • Menighedsrådet Klingpungen
 • Fabrikant Mads Clausens Fond
 • Trygfonden
 • Sydbank
 • Giving2Charity – frisørsøndag
 • Lions Club Sønderborg
 • Lions Club Als: Højskoleophold – for én kvinde med børn
 • Direktør Werner Richter og Hustrus Legat
 • Kvindekomiteen 8/3
 • Lisbeth G. Petersen – indtjent bogsalg på kvindedagen 8/3
 • Det Warburgske Legat
 • Soroptimisterne
 • Eva Bie Lilleør – støttemedlemskab
 • Poul Erik Bech Fonden
 • FDE Fonden
 • William & Hugo Evers Fond
 • St. Johanneslogen – “Den faste Borg ved Alssund”
 • Sognegården Broager
 • Nordborg Menighedsråd/Kirkekasse
 • 3F Als
 • Offentlig driftstilskud og § 18-midler fra Sønderborg Kommune
 • Tips- og Lottopuljen