Barrierer mod at bryde ud af et voldeligt forhold

Økonomiske barrierer
Fald i leveniveau og status. Problemet kan forstærkes af eksempelvis arbejdsløshed.

Sociale barrierer
Manglende kendskab til det offentliges hjælpemuligheder, f.eks. kontanthjælp, boligydelse, børnetilskud m.v. Problemer med at skaffe sig job, bolig og børnepasning. Angst for isolation og ensomhed.

Psykiske barrierer
Gennem opdragelse og kønsrolle påtager kvinder sig ofte ansvaret for hele familiens velbefindende og handlinger – også mandens. Vi lærer at være meget mere lydhøre overfor andres følelser end overfor vore egne.

Fysiske barrierer
Sygdomme – og derved måske et opbygget afhængighedsforhold til andre mennesker.