Børn og vold

– børn i Centret

Børn, der har overværet voldsscener i hjemmet, har angstpræget adfærd med tanker og følelser i kaos.
Ofte kan børnene ikke tale om deres oplevelser, fordi de er så angstfyldte og bekymrede.

For større børn er angsten i høj grad blandet med modstridende følelser for faderen. De holder af faderen og frygter samtidig faderens voldelige adfærd.
Børn ved ikke, om de skal blive vrede på faderen, fordi han slår, eller om de skal blive vrede på moderen, fordi hun lader sig slå.

Flere af børnene vil udvise aggressiv adfærd overfor moderen og eventuelle søskende vekslende med perioder, hvor de tigger om omsorg og klæber til alle voksne. Børnenes svingninger afspejler deres had og solidaritet med begge forældre.

På Centret støttes der op med et anerkendende, positivt og tillidsfuldt samvær.

Under et ophold har moderen det primære ansvar for deres børn og for deres opdragelse.

På Centret støttes op omkring børnenes trivsel.