Reaktioner på vold

Ofte gennemlever kvinden en krise i tilslutning til den vold, partneren har påført hende. Den første gang hun udsættes for vold, vil hun ofte få et chok.

Kvinden oplever et tab. Hun mister sine drømme og illusioner om et godt, trygt og lykkeligt parforhold. Kvinden vil opleve, at hun bliver oversvømmet af følelser – ofte er der tale om modstridende følelser – angst, sorg, skuffelse, smerte, fortvivlelse og vrede vil overvælde hende. Denne fase er meget pinefuld. Hvis følelserne ikke kommer ud, kan kvinden reagere med at lukke af, blive forstemt og føle en indvendig tomhed.

En anden typisk krisereaktion er forvirring. Kvinden oplever en indre forvirring, hvor hun er ude af stand til at finde løsninger på sine problemer. Denne form for krise varer normalt seks til otte uger, inden den klinger af. I hele denne periode er følelserne og forvirringen dominerende. Denne periode skal helst gennemleves uden ydre pres.

Det er et problem, at voldsramte kvinder som regel oplever deres kriser, uden at andre har kendskab til dem. Når krisen klinger af, er verden tilsyneladende igen blevet som før. Det eneste der er tilbage, er den lille angst, kvinden har inden i sig. Kvindens tab af drømme og illusioner er ikke synligt, og hun kan derfor selv komme i tvivl, om der virkelig er tale om et tab. Partneren vil gøre en ihærdig indsats for at overbevise hende om, at tabet er noget hun bilder sig ind.

Hun beslutter sig til at leve som før, og lader som om hun ikke mærker angsten. Hun har taget det første skridt til at undergrave selvtilliden og dermed et skridt i retning af at blive et godt offer. Efterhånden mister hun tilliden til, at hendes oplevelse af situationen er rigtig. Og hun mister tilliden til, at hun kan gøre noget for at hindre partnerens vold eller voldelige adfærd.

Kvindens oprindelige grænse for, hvad hun anser for at være ret og rimeligt i et parforhold, udvides og nedbrydes mere og mere, for hver gang hun udsættes for vold.
Når grænserne er blevet gjort flydende, og kvinden er blevet usikker på, hvad hun føler, og om det hun føler er rigtigt, er der bogstaveligt talt frit slag for partneren.