Voldens følgevirkninger

Vold i nære relationer har en række følgevirkninger. Eksempelvis sundhedsmæssige (psykisk/fysisk), sociale og juridiske.
Det medfører ofte kontakt til en række instanser, eksempelvis til:

Statsamt, f.eks.: Separation, skilsmisse, forældrerådgivning, samvær.

Sundhedsområdet, f.eks.: Sygehus, læge, psykolog, zoneterapeut, fysioterapeut, kiropraktor, afspænding.

Socialområdet, f.eks.: Økonomisk hjælp, familie- børn- og ungevejledning, dag- og døgninstitution, sygedagpenge, rådgivningscenter.

Politi, f.eks.: Opholdstilladelse, polititilhold, anmeldelse af vold, anmodning om alarm, samtale, råd og vejledning.

Advokat, f.eks.: Statsamt, byret/landsret vedrørende seperation/skilsmisse, voldssager, forældremyndighed, bodeling.

Andet, f.eks.: Faglige organisationer, arbejdsformidling, pengeinstitut, posthus, boligformidling, arbejdspladser, folkeregister.

Til etniske minoriteter, der ikke er kompetente i dansk sprogbrug, er der mulighed for tolkebistand, f.eks. ved henvendelse til diverse instanser.