Frivillighedstimer

Krisevagttimer gennem 20 år: 120.680 timer

Hertil kommer øvrige frivillighedstimer fra børnegruppen “Leg med børn”, bestyrelsesarbejde, uddannelse/kurser/seminarer og møder af mange forskellige slags gennem 20 år.

Der er ingen tvivl om, at frivillighed giver endog meget store besparelser for skatteborgere.

Som supplement til frivillighedstid kommer
Løntimer gennem 20 år: 55.000 timer