Henvendelser fordelt på indtægt

Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på indtægtsoplysninger

 20122013201420152016
I alt868898853792841
Ordinært ansættelsesforhold140170157128192
Pension/efterløn/overgangsydelse1431521624524
Kontanthjælp/sprogskole/uddannelse/aktivering205262231304237
Arbejdsløshedsdagpenge/jobtræning/aktivering514862366
Sygedagpenge/barsel2962633374
Selvstændig virksomhed00200
Medhjælpende hustru00108
Under uddannelse via SU11366239460
Hjemmearbejdende1111251
Andet32192321
Uoplyst154108117145238