Henvendelser fordelt på personer

Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på personer

 20122013201420152016
I alt868898853792841
Kvinder voldsramte618644568541542
Mænd01130
Andre på vegne af kvinden *)250253284245299
Uoplyst00030

*) Andre på vegne af kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation