Ophold fordelt på indtægt

Om de voksne beboere er der oplyst følgende om indtægtsforhold

 20122013201420152016
I alt3528333639
Ordinært ansættelsesforhold85456
Pension/efterløn/overgangsydelse77811
Kontanthjælp/sprogskole/uddannelse/aktivering108111717
Arbejdsløshedsdagpenge/jobtræning/aktivering01210
Sygedagpenge/barsel02346
Selvstændig virksomhed00001
Medhjælpende hustru00000
Under uddannelse via SU52253
Hjemmearbejdende00122
Andet42000
Uoplyst11213