Ophold fordelt på voldens art

Om voldens art fortæller de voksne beboere

 20122013201420152016
Trusler om vold176192930
Psykisk vold *)9682010
Fysisk og psykisk vold **)2620232530
Anvendt våben/genstande00132
Materiel vold ***)20345
Økonomisk vold ****)341197
Seksuel vold02422
Uoplyst00100

*) Ved psykisk vold forstås eksempelvis: Mundtlige overgreb, plagerier, nedgøring, kontakt med familie og venner bliver kontrolleret. Mishandling af følelser, tanker mm.
**) Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Mishandling, slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning, brækkede lemmer, knivstik
***) Smadret indbo, døre, mobiltelefon. Det kvinden holder af osv.
****) Indskrænkning/berøvelse af finansielle midler
Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold