Samtaleafdeling

Den forebyggende samtaleafdeling er medvirkende til:

  • At færre voldsramte kvinder og deres børn er nødsaget til at flytte ind på centret.
  • At et ophold på centret ofte bliver kortvarigt, når voldsramte kvinder forud for et ophold har draget nytte af samtaleafdelingen.
  • At gengangere på centret er minimalt, da fraflyttede kvinder efter ophold drager nytte af samtaleafdelingens faglige efterværn.
  • At samtaleafdelingens krisearbejde har stor indflydelse på, at forholdsvis få kvinder fra Sønderborg Kommune må henvises til landets øvrige krisecentre, når centret i Sønderborg er fyldt op.
  • At samtaleafdelingens krisearbejde har stor indflydelse på at voldsramte kvinder kan fastholde deres lønarbejde eller studier.
  • At erhvervslivet kan bevare gode arbejdskræfter.