Hjælp til selvhjælp

Centret tilbyder hjælp til selvhjælp

Kvinderne skal hjælpe sig selv ved at:

  • dele erfaringer
  • støtte hinanden følelsesmæssigt
  • blive bedre i stand til at handle og øve indflydelse på deres egen situation og på omverdenen.

Kvinderne skal selv være aktive og skal behandles som jævnbyrdige mennesker vi respekterer.

Medlidenhed er et dårligt udgangspunkt for at hjælpe på et jævnbyrdigt plan. Den fører ofte til en omklamrende og invaliderende hjælp, der gør kvinden hjælpeløs i stedet for at give hende styrke. Medleven og nærvær er derimod et værdifuldt signal at sende.

Kvinden skal ikke fratages ansvaret for sit liv, tværtimod skal hun bakkes op i, at hun selv kan tage vare på sit liv. Kvinderne skal således også selv sørge for praktiske gøremål som rengøring, madlavning, vask og børnepasning. Ligesom de i videst mulig omfang selv skal sørge for kontakt til socialforvaltning, advokat, boligforening m.v.

Vi skal ikke tage stilling for eller imod manden eller for eller imod kvindens måde at reagere på. Vi skal give kvinden en chance for selv at finde en løsning.
Som mennesker er vi meget forskellige og bruger derfor – afhængig af hvem vi er, og hvilken baggrund og støtte vi har – forskellig mængde tid på at bearbejde tingene. Vi må ikke presse for meget på i denne situation – og frem for alt må vi ikke lade vores holdninger og normer være afgørende for, hvad kvinden bør gøre. Vi må støtte kvinden i selv at finde løsninger, selv at føre dem ud i livet og selv at tage konsekvenserne af sine handlinger.

Hvis kvinden vælger at gå ud af det voldelige forhold, skal vi støtte hende i hendes beslutning. Hvis hun går tilbage til ægtefællen/samleveren, skal vi ikke komme med bebrejdelser. Kvinden skal vide, at vores døre altid står åbne for hende, uanset om hun har været her flere gange før.

Det er absolut nødvendigt, at det er kvinden selv, der træffer beslutningen, for det er jo hende og ikke os, der skal leve med konsekvenserne af beslutningen.
Vi er ikke professionelle behandlere, og skal heller ikke give os ud for at være det.

Kommer der kvinder til Centret, der har brug for decideret behandling eller personlig rådgivning af mere professionel og eventuel længerevarende karakter, bør kvinderne henvises til at søge professionel hjælp.