Hvorfor opstår vold?

Forklaringer kan der være mange af

Alkohol nævnes ofte som en forklaring. Alkoholen forklarer ikke, hvorfor volden opstår, og den forårsager ikke volden. Alkoholen bruges ofte som en anledning til ikke at se volden som en virkelig reel handling, og bruges derfor også til ikke at tage den alvorlig.
Alkohol bruges altså ofte som en undskyldning for volden, den giver dog ingen forklaring på volden.

Mandens følelse af mindreværd og magtesløshed bruges også ofte som forklaring. Ud fra de få psykologiske undersøgelser, der findes, tyder det på, at mændene i de voldelige forhold, hyppigere end kvinderne, selv kommer fra en voldelig familie.

Mændene karakteriseres ved, at også de har en lav selvfølelse og psykiske problemer, som de søger at skjule ved en overdreven maskulinitet.

Volden bliver mulig, fordi vold i forvejen er et anerkendt middel til at regulere mellemmenneskelige forhold – kvinder bliver ofre, fordi de samfundsmæssigt står i en svagere position.