Introduktion

Næste introduktionsmøde til det frivillige arbejde:

  • Ny dato meddeles snarest

Kom og hør mere om, hvad det vil sige at være frivillig på krisecenteret. Du forpligter dig ikke til noget ved at komme. Vi giver en kop kaffe og fortæller en masse spændende om huset og det frivillige arbejde.

Mødet finder sted på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, Agervang 5, 6400 Sønderborg. Tilmelding ikke nødvendig.

Foreningen forventer

  • at du kan engagere dig i to krisevagter i løbet af en måned.
    Vagterne er aften- og nattevagter i hverdagene og formiddags-, eftermiddags-, aften- og nattevagter i weekender og på helligdage.

Foreningen tilbyder

  • obligatoriske kurser: Aktiv lytning og kriseforståelse, kulturforståelse, førstehjælp, tavshedspligt og brandbekæmpelse
  • øvrige kurser, der styrker dig i det frivillige krisearbejde.

Interesseblanket

Hvis du gerne vil hurtigt i gang, kan du udfylde og indsende Interesseblanketten, så vil vi kontakte dig.

Vi søger samtidig frivillige m/k udelukkende til leg med Centrets børn.
Se mere på Frivillig i Børnegruppen. Ring evt. på 74 42 05 28 og hør nærmere.