Bestyrelsens årsberetning 2014

Socialtilsynet, som er et ministeriel tiltag, har fyldt rigtig meget i centrets dagligdag. Tilsynet er blevet fodret med alt lige fra målgrupper til metodevalg over økonomi til fysiske rammer ifølge diverse lovgivninger.

Resultatet af alle anstrengelserne mundede ud i en form for en karaktergivning som er lagt ud på www.tilbudsportalen.dk så alle har adgang til at se centrets kvalifikationer. Det drejede sig om en regodkendelse, som danner basis for det næste tilsyn, der alene går på driften.
Vi fik en høj rating over hele linjen, vi har dog været inde og se på cirkulærerne om magtanvendelse. Alle på centret har fået undervisning i magtanvendelse og vi har indføjet problematikken i personalepolitikken.

Kvalitetsstandarden og Driftsaftalen med Sønderborg Kommune er underskrevet for de næste to år.

Istanbul-konventionen, som blev ratificeret sidste år, er nu blevet vedtaget ved lov og har stor betydning for os rent politisk. Det er første gang at man rent lovgivningsmæssigt skelner mellem køn. Vold mod kvinder vægtes hårdere end nogen sinde før.

Statistikken for 2014 viser, at vi er tilbage på normale konditioner, hvor 2013 var præget af færre men meget tunge sager.

Da vi desværre har måttet sige farvel til Lis Revisor, er bogholderi opgaverne gradvist overtaget af Dorthe. Det er godt at få nye øjne på tallene, da vi i forbindelse med lovgivningen bliver pålagt ekstra rapportering.

I juni havde vi besøg af formanden for LOKK Birgit Søderberg, som var på centret for første gang. Hun var meget begejstret for huset og mødet hernede.

Efteruddannelse og kurser af såvel frivillige som ansatte fortsætter og 2 medlemmer af bestyrelsen har været til Nordisk Seminar om vold mod kvinder i København. Dette handlede primært om Istanbul-konventionen og dens udmøntning.

Alle givere til centret både private personer og fonde skal have tak for deres bidrag. En særlig tak skal lyde til Danfoss Jubilæumsfond og Linak`s Personaleforening i 2014.

Vi er midt i en brydningstid både lokalt og globalt, hvor frivilligheden er i spil og vi vil gerne sige en stor tak til alle de frivillige på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter for deres store engagement og arbejdsindsats.

I skrivende stund arbejder vi på at få lavet en ny hjemmeside og et nyt logo, da begge dele trænger til en opdatering.

Samtidig ser vi frem til 2015 hvor vi jo fejrer 100 året for kvindernes valgret.

På bestyrelsens vegne
Janne Rasmussen, Formand 
Gitte Bonde, Næstformand