Bestyrelsens årsberetning 2015

Det blev endnu et år på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter, hvor udfordringerne stod i kø.

Mange informationer og forordninger fra stat, kommune, organisationer og samarbejdspartnere kom i en lind strøm.

Året bød på et anmeldt socialtilsyn i august, og forinden havde centret arbejdet med tydeliggørelse af centrets målgrupper. Det er vigtigt, at centret er skarp på målgruppen, da presset på krisecentrene er støt stigende, og familieproblematikkerne har udviklet sig noget komplekse.

I april havde centret besøg af Sønderborg Kommunes Socialudvalg. Efter en rundvisning i huset var Socialudvalget imponerede og udtrykte anerkendelse over, hvor gennemtænkt og hyggeligt centret er. Derefter havde Bestyrelsen og Socialudvalget en dialog angående frivilligt/fagligt personale, samtaleafdeling, hygiejne, økonomi, kulturer m.m., og der var meget at tale om. Dialogen var meget konstruktiv, og Bestyrelsen ser frem til yderligere dialog med Socialudvalget.

Ved forhøjelse af driftstilskud fra 2016 og fremover er et stort ønske gennem mange år blevet opfyldt, at få et økonomisk tilskud til aflønning af rengøringsopgaver og pedelopgaver. Dette bevirker, at ansatte og frivillige kan bruge lidt mere af deres tid på brugerne. Tak for det.

8. marts blev holdt på AGS med deltagelse af samtlige kvindeforeninger i byen. Grundlovsdag 5. juni fejrede vi 100-året for Kvindernes Valgret ved et festligt arrangement på Sønderborg Slot, der sluttede med afsløringen af Kvindernes Eg i Slotsparken.

Der har været stor aktivitet på kurser og efteruddannelse både for frivillige og ansatte. Brugere med andre kulturer, ny lovgivning og digitalisering giver nye udfordringer.

Bestyrelsen afholdt i efteråret et heldagsseminar under overskriften “Fremtidsværkstedet”. Resultatet af dette, sammenholdt med dagholdets seminar om samme emne, mundede ud i en skrivelse til kommunen som tilføjelse til ny Driftsaftale og Kvalitetsstandard.

I 2015 har der boet 36 voksne og 42 børn på KKC mod 33 voksne og 27 børn i 2014. Modsat har samtaleafdelingen haft 792 henvendelser i 2015 mod 853 i 2014.

Der er også i år søgt fonde, legater m.m., store og små, lokale og landsdækkende, og centret kan glæde sig over en stor interesse og velvillighed. Mange tak til alle også de private, organisationer og foreninger. I december modtog vi en stor donation fra Den A.P. Møllerske Støttefond, som skal bruges til renovering, modernisering, opgradering af hus og have samt et vindfang. Det er meget overvældende og spændende og kræver et større logistisk arbejde, så ombygningen får et så glat forløb som muligt.

Alt dette kan ikke lade sig gøre, hvis ikke et frivilligt personale på over 120 personer bruger tid, kræfter, engagement, humor, kreativitet og en masse andre talenter. Sammen med det faglige personale under ledelse af Ruth Malle er der skabt et hus, der giver trygge, etiske og venlige rammer, som giver beboerne en mulighed for rekreation og for at komme videre i deres liv. Så derfor skal der lyde en stor tak til alle, der er med til at få Sønderborg Kvinde- & Krisecenter til at fungere.

På bestyrelsens vegne

Janne Rasmussen
Formand