Bestyrelsens årsberetning 2016

En stor donation fra Den A.P. ­Møllerske Støttefond til en ombygning/renovering af Agervang 5 har præget livet på KKC i det forgangne år. Det startede allerede først på året med møder mellem centret, fonden, kommunen, arkitekt og håndværksmestre om ønsker, muligheder og økonomi.
Midt i august flyttede beboerne og alle “funktioner” over i “ferie­boligen”, som venligst er udlånt af Region Syd ved Sygehus Sønder­jylland. Her er dagligdagen gået videre, og alle har oplevet, at man ofte ser tingene på en ny måde ved at lave en ændring.
Samtidig har arkitekt Jørn, håndværkerne, havearkitekt Lene, Margit fra Sønderborg Kommune, Pernille fra fonden, Ruth, ansatte og frivillige fra KKC samt bestyrelsen været i samarbejde for at ændre en nedslidt bolig fra 1930’erne til et moderne krise­center med en smuk og funk­tionel have. Der er kommet et vindfang i form af en smuk til­bygning, nye vinduer, nyt hegn, lamper, moderne el, digitale løsninger og nye brandalarmer. Alt er slebet ned og malet, nye skabe og gennemtænkte løsninger.
Selv om selve indflytningen er skubbet til primo marts 2017, vil vi gerne sige tak for et forbilledligt samarbejde til alle, men først og fremmest til Den A.P. Møllerske Støtte­fond samt Sønderborg ­Kommune.

På landsorganisationen af Kvinde­krisecentre, LOKK’s, generalforsamling i marts blev regnskabet ikke godkendt, og dette afstedkom en ekstraordinær generalforsamling i maj. Årsagen var blandt andet ændrede og manglede tilskudsregler fra sats­puljen, som har været en del af LOKK’s indtægtsgrundlag. Resultatet er blevet, at LOKK’s lønnede sekretariat er nedlagt, og LOKK kører videre med en ny bestyrelse samt et sekretariat bestående af frivillige.

På de interne liner har vi med Sønder­borg Kommune underskrevet ny driftsoverenskomst og kvalitetsstandard for de næste to år. Endvidere har vi haft to besøg, et anmeldt og et uanmeldt, fra Det Sociale Tilsyn. Der er desuden udarbejdet en sikkerhedsprocedure, som fremover vil blive vedhæftet personale­politikken.

Ruth Malle, centrets legendariske leder gennem 25 år, blev fejret med et åbent hus 1. april. Det blev en festlig dag med mange glade mennesker, smukke ord og hilsener fra alle sider.

I maj måned holdt bestyrelsen sit årlige heldagsseminar med det overordnede tema: inspiration til generationsskifte på KKC. Endnu en ting vi har arbejdet med gennem længere tid er et nyt logo, som vi glæder os til at vise frem og få implementeret i foråret 2017.

Den årlige sommerudflugt for ansatte og frivillige var i år konverteret til en teaterudflugt. Vi var i Sønderborg Teater og se “Lillys ­Danmarkshistorie”.
På grund af af byggeriet aflystes 12/12-arrangementet, så også på den måde har det været et ander­ledes år.

I 2016 har der været en stigning af henvendelser på KKC .
Overnatninger:
2016: 3214 mod 2015: 2320.
Samtaleafdelingen:
2016: 841 mod 2015: 792.
Afvisninger til beboerafdelingen:
2016: 167 mod 2015: 65

Endelig vil vi også i år takke alle de mennesker, foreninger og fonde, som år som år efter år bakker op om krisecentret; også tak til Sønderborg ­Kommune.

Ligeledes en kæmpetak til Ruth, de ansatte, de frivillige og alle, der får dagligdagen til at fungere omkring brugerne, som jo er dem, det hele handler om. Alle har endnu engang vist deres engagement i forbindelse med vores “udflytning”.

Vi befinder os i en tid, hvor der hele tiden sker ændringer og omskiftelser, som vi ikke lige havde forudset. Men vi ved så meget, at vi i marts 2017 flytter “hjem” i et flot, renoveret hus, som alle glæder sig meget til.
Senere på året skal vi ud og ansætte en ny leder, så der venter stadig nye udfordringer i fremtiden.

På bestyrelsens vegne

Janne Rasmussen
Formand

Lis Augustenborg
Næstformand