Årsberetning for Etikgruppen 2012

Formålsparagraf:
Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget.

Andre vigtige opgaver er bl.a.:

  • at arrangere relevante foredrag og kurser til Kvindeforeningens medlemmer
  • at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver tredje måned
  • at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinjer som arbejdsredskab for frivillige og ansatte.

Som I sikkert alle ved, har etikgruppen haft vanskeligheder i det forgangne år. På nuværende tidspunkt er vi kun to medlemmer tilbage i gruppen og om kort tid er der kun ét tilbage. Det forgangne år har været et sejt træk fordi vi “peu á peu” har mistet tre medlemmer.

Formålsparagraffen om

  • “at arrangere relevante foredrag og kurser til kvindeforeningens medlemmer” kan kun tilbydes i det omfang, som dækker basiskurserne.
  • “at medvirke til udarbejdelse at etiske retningslinjer for frivillige og ansatte” har ligget stille i 2012 og ligger også stille i 2013.

Vi har haft et opråb ude til alle medlemmer og der har indtil videre meldt sig én interessent. Det er vi meget glade for, men vi håber også, at flere kunne tænke sig at medvirke i Etikgruppen.

Sidste nyt:
Etikgruppen har fået seks nye medlemmer og har nu genoptaget arbejdet som beskrevet i formålsparagraffen.