Årsberetning for Etikgruppen 2013

Formålsparagraf:
Etikgruppen blev oprettet af generalforsamlingen i 1999 og har bl.a. til opgave at sørge for, at den etik, som følger Kvindeforeningens kultur med fokus på ligeværdighed og medmenneskelighed, bliver varetaget.

Andre vigtige opgaver er bl.a.:

  • at arrangere relevante foredrag og kurser til Kvindeforeningens medlemmer.
  • at udarbejde den årlige aktivitetskalender og et nyhedsbrev hver 3. måned.
  • at medvirke til udarbejdelse af etiske retningslinjer som arbejdsredskab for frivillige og ansatte.

Som I har kunnet læse i Sidste nyt i Årsskrift 2012, har vi igen fået en etikgruppe på seks medlemmer. Vi har på kort tid formået at lære hinanden at kende på et heldagsseminar og fungerer nu som arbejdsgruppe.

Vores første aktivitet var en tur til Frauenhaus i Flensborg for at se og høre om, hvordan man arbejder med voldsramte kvinder og børn syd for grænsen.
Frauenhaus har gennem et mangeårigt samarbejde med os ændret rigtig mange ting, som de har fået inspiration til fra deres besøg her på Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.

Vi har opdelt etikgruppen lidt efter præferencer, således at nogle medlemmer arbejder med etiske principper, og andre arrangerer foredrag og kurser.

Sammen har vi for 2014 sammensat et meget fint og afvekslende program af relevante foredrag og kurser til kvindeforeningens medlemmer.

Etikgruppens arbejde er således fuldt ud genoptaget og lever op til formålsparagraffen.

Som det fremgår af Aktivitetskalenderen, har vi formået at tilbyde alle oplæringskurserne med en Etikgruppe på kun to medlemmer i 2013.

Vi håber, at alle vil støtte Etikgruppen med forslag til arbejdet omkring forskellige etiske principper, der har relevans for vores krisecenter.