Årsberetning for Etikgruppen 2016

Der er afholdt ni møder i Etikgruppen.

Af obligatoriske kurser for krisevagter er der afholdt

 1. Brandøvelser én gang. Kursus nummer to måtte aflyses på grund af for få tilmeldte.
 2. Tavshedspligt og førstehjælp to gange, ved advokat Jonna Hjeds, henholdsvis Tim Henriksen.
 3. Aktiv lytning og kriseforståelse ved psykolog Henrik Wengel én gang. Også her måtte kursus nummer to aflyses på grund af for få tilmeldte.

Foredrag

 1. Datasikkerhed (10. februar) med Jørn Warnicke fra kommunens it-afd.
 2. Positiv kommunikation (31. marts) ved Bente Reggelsen og Marie Jacobsen , som begge underviser i positiv psykologi på Sygeplejeskolen.
 3. Senfølger efter seksuelt misbrug (8. juni), Foreningen Spor.
 4. Hvad er etik? (6. juni) ved Karen Kjærgård fra vores Etikgruppe.

Endvidere

 • Færdselsregler ved kørelærer Thim Henriksen (18. februar)
 • Teateraften (8. september) i stedet for udflugt. Vi så stykket Lillys Danmarkshistorie (100 års stemmeret).

Andet 

 • Vi modtog den 2. september en stor gave fra Tryg-fonden i form af tre dukker til brug ved førstehjælps kurser, så vi undgår at skulle låne os frem.
 • Vi har i den sorte box modtaget flere forslag m.m. Tak for det! Ikke at alle ønsker kan opfyldes, men nogle af dem, således underholder Trine Jensen i maj måned 2017, og Foreningen Spor kommer igen i 2017.
 • Vi er nu fem medlemmer, én er faldet fra, og to er kommet til. Vi vil gerne være flere.
 • Der var åbent hus i Etikgruppen (27. august) for at fortælle om arbejdet i gruppen og hverve medlemmer. To mødte op. Det blev meget interessant, og mange spørgsmål dukkede op, hvilket medførte, at vi gik igang med at afgrænse og præcisere gruppens arbejde: målgruppe? – formål? – mandat? – opgaver? Ruth, der kender huset bedst, har vi rådført os med undervejs.
 • Gruppearbejdet mundede ud i det kommissorium, vi nu vil præsentere til godkendelse.

Etikgruppen, marts 2017