Definition på vold i nære relationer

Vold i nære relationer er en betegnelse for fysisk og psykisk vold mellem familiemedlemmer, partnere eller ekspartnere og børn og forældre. Som fagperson støder du måske også på begrebet vold i familien, der betyder det samme.

Vold i nære relationer omfatter både de direkte og indirekte ofre for volden, f.eks. personer, der er vidne til volden. Begrebet Vold i nære relationer er kønsneutralt, selvom flere kvinder end mænd bliver udsat for vold i nære relationer. 

Kilde: Socialstyrelsen


Istanbul-konventionen er Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet. Den er underskrevet i Istanbul af Europarådets medlemsstater den 11. maj 2011.

Download hele Istanbul konventionen

Download uddrag af Istanbul konventionen