Henvendelser fordelt på indtægt

Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på indtægtsoplysninger

 20132014201520162017
Ordinært ansættelsesforhold17015712819268
Pension/efterløn/overgangsydelse152162452434
Kontanthjælp/sprogskole/uddannelse/aktivering26223130423798
Arbejdsløshedsdagpenge/jobtræning/aktivering486236619
Sygedagpenge/barsel6263337412
Selvstændig virksomhed02008
Medhjælpende hustru01080
Under uddannelse via SU6623946020
Hjemmearbejdende1112519
Andet1923210
Uoplyst108117145238147
I alt898853792841415