Henvendelser fordelt på kommuner

Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på kommuner

 20132014201520162017
A. Sønderborg Kommune732672603511279
B. Øvrige kommuner i Region Syd62636210146
C. Kommuner i andre regioner869711218466
D. Uoplyst1821154524
I alt898853792841415