Henvendelser fordelt på personer

Registrerede henvendelser for akut krisesamtale fordelt på personer

 20132014201520162017
Kvinder voldsramte644568541542251
Mænd11301
Andre på vegne af kvinden *)253284245299162
Uoplyst00301
I alt898853792841415

*) Andre på vegne af kvinden: sagsbehandler, politi, sygehus, andet krisecenter, veninde, social bagvagt/døgnvagt, familiemedlem, arbejdsplads, lægevagt, praktiserende læge, faglig organisation