Ophold fordelt på indtægt

Om de voksne beboere er der oplyst følgende om indtægtsforhold

 20132014201520162017
Ordinært ansættelsesforhold54568
Pension/efterløn/overgangsydelse78115
Kontanthjælp/sprogskole/uddannelse/aktivering811171718
Arbejdsløshedsdagpenge/jobtræning/aktivering12100
Sygedagpenge/barsel23464
Selvstændig virksomhed00010
Medhjælpende hustru00000
Under uddannelse via SU22533
Hjemmearbejdende01220
Andet20000
Uoplyst12133
I alt2833363941