Ophold fordelt på voldens art

Om voldens art fortæller de voksne beboere

 20132014201520162017
Trusler om vold619293039
Psykisk vold *)68201014
Fysisk og psykisk vold **)2023253032
Anvendt våben/genstande01322
Materiel vold ***)03452
Økonomisk vold ****)411973
Seksuel vold24223
Uoplyst01000

*) Ved psykisk vold forstås eksempelvis: Mundtlige overgreb, plagerier, nedgøring, kontakt med familie og venner bliver kontrolleret. Mishandling af følelser, tanker mm.
**) Ved fysisk vold forstås eksempelvis: Mishandling, slag, spark, kvælningsforsøg, voldtægt og voldtægtsforsøg, bid, brændemærker, hårafrivning, brækkede lemmer, knivstik
***) Smadret indbo, døre, mobiltelefon. Det kvinden holder af osv.
****) Indskrænkning/berøvelse af finansielle midler
Det skal bemærkes, at flere kvinder figurerer med mere end én form for vold