Huset

Huset på Agervang 5 ses på billedet herunder.

Huset har gennem flere år trængt til en renovering, da det har mange år på bagen. Gulve, rør, vinduer, mv. er blevet udskiftet, ligesom huset har fået nye fuger udvendigt, og der er blevet malet overalt indvendigt.
Der er blevet bygget et dejligt vindfang, så vores gæster kan være i tørvejr, og gårdhaven har fået nyt hegn og mur og er blevet helt lagt om.
Alt dette blev muligt, idet Den A.P. Møllerske Støttefond har betænkt centret med en donation, øremærket til renovering af hus og gårdhave.

Set fra Agervang

 

Klik på billedet for at forstørre