Voldens udbredelse

Vold mod kvinder i nære relationer er et uhyggeligt udbredt fænomen. Man regner med, at ca. 10.000 danske kvinder vedvarende er udsat for vold af deres partnere.

I Socialforskningsinstituttets skilsmisseundersøgelse angiver en fjerdedel af samtlige adspurgte kvinder, at vold har været medvirkende årsag til skilsmissen.

Manglende tilflugtssteder/hjælpemuligheder er med til at fastholde kvinder i voldelige forhold.

Krisecentre synliggør volden og øger befolkningens kendskab til problemet.

Den enkelte kvindes mulighed for at reagere imod volden og for at bryde ud af et voldeligt forhold er meget forskellig.