Voldens udbredelse

Man skønner, at der i Danmark er 38.000 kvinder, der årligt udsættes for fysisk vold fra en i deres nære relationer.
Ca. 70.000 kvinder udsættes årligt for psykisk vold.
Af disse kvinder kom 2.294 på et krisecenter i 2020.  
2.157 børn var med deres mor på krisecenter.
30.000 børn skønnes at have overværet vold i familien.

Børn på krisecentre
93 procent har enten været udsat for eller vidne til vold i nære relationer.
19 procent har mere end et ophold på krisecenter.

Kilde: LOKK’s årsstatistik, 2020, udgivet sept. 2021