Seneste år

Der har i 2020 boet 32 kvinder + 43 børn på centeret mod henholdsvis 36 og 42 i 2019.

I alt 75 beboere med et samlet antal overnatninger på 3063 døgn
mod 78 beboere med et samlet antal overnatninger på 3330 døgn året før.

Gennemsnitsophold i 2020 var 42,3 døgn mod 40,5 døgn i 2019.

Der har i 2020 været 206 registrede henvendelser til ambulant krisesamtale. I 2019 var tallet på 333.