Statistik

Statistikker udarbejdes hvert år for både samtaleafdeling og beboerafdeling.

Her er medtaget tal for

Yderligere statistikker kan rekvireres ved henvendelse til Sønderborg Kvinde- & Krisecenter.