Donationsbevillinger

Tusind tak til alle, der i 2020 har støttet KKC, dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har bevirket, at KKC har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling.

Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragydere:

  • Billund Internationals
  • Borgerhjemmet i Broager
  • Det Warburgske Legat
  • Ladies Circle Sønderborg
  • Lions Als
  • Ole Kirk’s Fond
  • Sønderborg Kommunes § 18-midler
  • Troopers for Charity
  • Zonta