Donationer

Tusind tak til alle, der i 2021 har støttet KKC, dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har bevirket, at KKC har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling.

Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragydere:

 • Bestseller (tøj til kvinder og børn)
 • Bog & Ide + Christianskirken (spil)
 • By Morten (pincetter til beboerne)
 • Dyrenes beskyttelse (tøjdyr til børnene)
 • Familien Skovgård (julemad til beboerne)
 • G & G Danmark (hårprodukter til beboerne)
 • Kultur & Erhverv, Sønderborg Kommune (teaterbilletter mm.)
 • Kvindekomiteen (kontant beløb)
 • LOKK og Dyrenes Beskyttelse (bamsen Viggo, 5 stk.)
 • “Lær for livet” (donation til Legoland)
 • Private donationer af tøj, sko og legetøj
 • Røde Kors, Rødekro (kontant beløb)
 • Socialstyrelsen (kontante beløb)
 • Sydbyg ApS (juletræer til huset)
 • Sønderborg Catering (aftensmad til beboerne)