Donationsbevillinger

Tusind tak til alle, der i 2017 har støttet KKC, dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har bevirket, at KKC har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling.
Årsregnskabet for 2017 er godkendt af revisor samt af foreningens generalforsamling den 15. marts 2018 og kan indhentes ved henvendelse til KKC.

Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragydere:

  • Offentligt driftstilskud og § 18 Sundhedsudvalget, Sønderborg Kommune
  • Fabrikant Mads Clausens Fond
  • Sønderborg Hattelaug af 1996 v. Ester Fick
  • Det Warburgske Legat
  • Trygfonden
  • Støttemedlemskab v. Eva Bie Lilleør
  • Arbejdernes Landsbank
  • Sønderborg Handel.

Sidst men ikke mindst skal nævnes Billund Internationals, som samlede julegaver ind til kvinder og børn med ophold på KKC hen over julen.