Donationer

Tusind tak til alle, der i 2022 har støttet KKC, dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har bevirket, at KKC har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling.

Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragydere:

 • Lær for livet
 • Socialstyrelsen
 • Fabrikant Mads Clausens Fond
 • Sydbank
 • LOKK Feriefonden
 • Mercur Fonden
 • Kvindekomiteen 8.3. Fonden
 • Sønderjysk Hjælpefond
 • OAK Foundation
 • Golden Age
 • Ulkebøl Kirke
 • Lions Sønderborg
 • Private donationer af tøj, sko og legetøj