Donationer

Tusind tak til alle, der i 2023 har støttet KKC, dels med økonomiske midler og dels med personlig indsats. Det har bevirket, at KKC har haft mulighed for at arbejde med at omsætte foreningens vedtægter til handling.

Her udtrykker vi en særlig tak til følgende tilskudsgivere og private bidragydere:

  • Albani Fonden
  • Kvindekomiteen 
  • OAK Foundation
  • Udsatterådet Sønderborg Kommune 
  • Den Nordslesvigske Kvindeforening
  • Lions
  • Zonta
  • Føtex (køb af varer)
  • LOKK Feriefonden
  • Sct. Georgs Gildet