Hvad kan vi tilbyde?

Generelt

 • Forebyggende samtaler i vores samtaleafdeling
 • Et midlertidigt ophold på krisecentret i et alkohol- og stoffrit bomiljø, der er sikkert
 • Ledsagelse til myndigheder og andre samarbejdspartnere i lokalsamfundet
 • Krisesamtaler døgnet rundt
 • Døgnbemanding på Centret.

Under ophold

 • Støtte til at bevare dit og dine børns nærmiljø
 • Hvile fra kaos og voldsomheder
 • Tid til eftertænksomhed, udredning, overvejelser og afklaring af krisen
 • Samvær, nærvær, almindelighed og ligeværdigt samspil
 • Inspiration til kulturelle, sociale og kreative livsudfoldelser
 • Støtte til at udvikle et godt liv gennem hjælp til selvhjælp
 • Møde med en kultur hvor kvinder støtter kvinder
 • Formidling og udveksling af erfaringer om vold i nære relationer og deraf følgende krise.