Hvorfor opstår vold?

Forklaringer kan der være mange af

  • Alkohol bruges ofte som en undskyldning for vold.
  • Der kan være en følelse af mindreværd og magtesløshed hos udøveren.
  • Der kan være en familiær historie med vold.
  • Der kan være lav selvfølelse og psykiske problemer hos udøveren.
  • Vold er nogle steder et anerkendt middel til at regulere mellemmenneskelige forhold.

Se også Socialstyrelsens hjemmeside