Ansatte

De ansatte har faglig relevant uddannelse og de nødvendige sociale og personlige kompetencer. Deres kompetencer sikres via regelmæssig kompetenceudvikling inden for beslægtede fagområder som fx psykologi, psykiatri, pædagogik, relevante lovområder, andre kulturer og trosretninger.

Faglige medarbejdere tilbydes ekstern supervision.

Der kræves høj grad af fordomsfrihed, ligeværdighed, respekt og tolerance for at begå sig blandt kriseramte brugere – kvinder og børn med  forskellig kulturel, etnisk og religiøs baggrund.

Årsberetninger for de ansattes arbejde kan ses her.