Om os

Foreningens navnSønderborg Kvinde- & Krisecenter
AdresseAgervang 5, 6400 Sønderborg
Tlf. nr.74 42 05 28
E-mailkkc@kvindekrisecenter.dk
Hjemmesidewww.kvindekrisecenter.dk
Facebookwww.facebook.com/sdbgkrisecenter
Instagramsonderborgkvindekrisecenter
LinkedInSønderborg Kvinde- & Krisecenter
CVR-nummer1440 1342
NemkontoArbejdernes Landsbank 5397 0245428

Organisationsform
En uformuende selvejende forening med en ulønnet bestyrelse, dannet i 1981. Den årlige generalforsamling er øverste beslutningsorgan.

Bestyrelse 2024-25
Sanne Vahlun, formand, Lena L. Schrøder, næstformand, Solvejg Mathiesen Ravn, Referent, Annette Keldorff Stofsky, Charlotte Wejs, Gerda Jepsen, Marion Knudsen, Signe Damkjær. Helle Hybjerg Clausen, medarbejderrepræsentant.

Formål
Foreningen har til formål at virke imod vold mod kvinder i nære relationer og de relaterede kriseforløb, herunder forebyggelse (for mere info henvises til vedtægterne).

Geografisk dækning
Vi optager kvinder fra hele Danmark, og vi samarbejder med de øvrige danske krisecentre.
Vi samarbejder også med centre i Slesvig-Holsten.

Vold i nære relationer
Vold i nære relationer findes i alle samfundslag, alle voksenaldre, nationaliteter og trosretninger, æresrelateret og som kærestevold.

Boafdelingen
I boafdelingen er der mulighed for at bo midlertidigt i trygge, sikre og æstetiske rammer.

Døgnåben
70-80 frivillige krisevagter udgør et akut beredskab, hvis formål er at sikre, at Sønderborg Kvinde- & Krisecenter er døgnåbent.

Administration
Administrationen er åben på hverdage fra kl. 7 til 18.

Revision
Foreningen lønner en økonomisk rådgiver samt et revisionsfirma for at udarbejde årsregnskab.

Brugerbetaling
Der fastsættes årligt en opholdstakst pr. døgn, som betales af den oprindelige opholdskommune.
I henhold til § 109 i lov om social service udgør beboeres egenbetaling kr. 97,30 pr. døgn i 2024.
Centret kan derudover fastsætte betaling for kost og vask.

Offentlige tilskud
Sønderborg Kommune yder et årligt driftstilskud, der er refusionsberettiget fra Staten. Driftstilskuddet er ikke større, end at megen fonds- og legatsøgning er påkrævet.

Tilsyn
Ifølge lovgivningen skal der føres socialfagligt arbejdstilsyn med Sønderborg Kvinde- & Krisecenter. Vi er underlagt Socialtilsyn Syd. Der er i samarbejde med kommunen beskrevet en kvalitetsstandard for centret. Se Tilsyn.
Brandtilsyn finder ligeledes sted.

Uddybende materiale
Foldere kan downloades.
Yderligere kan henvises til Tilbudsportalen.

Hjælp til selvhjælp
Foreningen arbejder ud fra hjælp-til-selvhjælps-princippet. Det vil sige, at brugerne skal evne at modtage og drage nytte efter dette princip. Kvinder, hvis aktuelle livskvalitet er afhængig af et behandlingstilbud, henvises om muligt til et sådant.

Fonde og andre tilskudsgivere
Foreningen er afhængig af økonomiske bidrag fra fonde, legater, faglige organisationer, erhvervslivet og private for at realisere foreningens formålsparagraf.