Børn og vold

Voldens konsekvenser for børn
Det påvirker børns udvikling at leve med psykisk, fysisk eller seksuel vold i hverdagen – både på kort og på lang sigt. Som fagperson er det vigtigt at vide, hvilke tegn og reaktioner hos børn, man skal være opmærksom på.

Kilde: Socialstyrelsen

Se også Vold mod børn: Tegn og signaler