Samtaleafdeling

Den forebyggende samtaleafdeling er medvirkende til:

  • at færre voldsramte kvinder og deres børn er nødsaget til at flytte ind på centret
  • at et ophold på centret ofte bliver kortvarigt, når voldsramte kvinder forud for et ophold har draget nytte af samtaleafdelingen
  • at gengangere på centret er minimalt, da fraflyttede kvinder efter ophold drager nytte af samtaleafdelingens faglige efterværn
  • at samtaleafdelingens krisearbejde har stor indflydelse på, at forholdsvis få kvinder fra Sønderborg Kommune må henvises til landets øvrige krisecentre, når centret i Sønderborg er fyldt op
  • at samtaleafdelingens krisearbejde har stor indflydelse på, at voldsramte kvinder kan fastholde deres lønarbejde eller studier
  • at erhvervslivet kan bevare gode arbejdskræfter.