Reaktioner på vold/følgevirkninger

Voldens konsekvenser
Problemer med at passe et arbejde eller udfylde forældrerollen kan være nogle af konsekvenserne af vold.
Konsekvenserne af vold kan vise sig både fysisk, psykisk, socialt, økonomisk og praktisk. De kan være forskellige alt efter den enkeltes erfaringer med vold, og hvordan de er kommet til udtryk.

Almindelige symptomer hos personer udsat for vold

  • Depression og angst
  • PTSD (Post Traumatisk Stress Syndrom)
  • Søvnforstyrrelser og problemer med at huske
  • Forstyrret tidsopfattelse
  • Forvirring, irritabilitet og koncentrationsbesvær
  • Vanskeligheder ved at træffe beslutninger
  • Selvbebrejdelser og lavt selvværd

Eksempler på adfærdsmæssige reaktioner

  • Misbrug
  • Isolation
  • Stærke reaktioner på små forandringer i tilværelsen

Arbejds- og familieliv
Konsekvensen kan også være, at personen ikke kan klare ting i dagligdagen, som hun/han kunne før. For eksempel udfylde rollen som forældre godt nok, hvilket påvirker børnene.
En anden konsekvens kan være, at man ikke kan passe sit arbejde ordentligt og måske helt mister sit job.
For etniske monoriteter kan et brud med en voldelig partner betyde at de mister netværk og opholdstilladelse.

Kilde: Socialstyrelsen