Om vold

Vold i nære relationer bliver ofte opdelt i følgende typer:

 • Fysisk vold
 • Psykisk vold
 • Seksuel vold
 • Økonomisk vold
 • Materiel vold
 • Digital vold
 • Stalking
 • Social kontrol.

Se i øvrigt LOKK, Lev uden vold og Socialstyrelsen

Volden rammer kvinder:

 • i alle dele af landet
 • i alle sociale lag
 • i alle aldersgrupper.

Volden kan altså også ramme dig og mig!

Den voldsramte kvinde vil være tilbøjelig til at finde forklaringen på volden hos sig selv. Dette til trods for, at volden som regel er uforudsigelig, idet kvinden som regel ikke kan beskrive noget bestemt hun gør, som udløser volden.