Sønderborg Kvinde- & Krisecenter er et tilbud til dig, der er udsat for vold eller trusler om vold i nære relationer – fysisk, psykisk, seksuel eller økonomisk.

Vi vil gøre, hvad vi kan for hjælpe dig, uanset hvor i landet du bor. Du kan henvende dig personligt, på telefon, på mail eller på Facebook. Du kan kontakte os døgnet rundt.

Måske har du blot brug for en at tale med, i så fald står vores samtaleafdeling klar til at lytte og hjælpe. Hvis du har brug for at komme helt væk fra hjemmet, har vi et antal værelser til rådighed for dig og dine børn.
Har vi ikke en ledig plads, vil vi til enhver tid hjælpe dig med at finde en plads på et af de andre krisecentre i landet.

Hvis du ønsker at benytte Centrets tilbud, skal du af egen kraft evne at drage nytte af hjælpen efter selvhjælpsprincippet.

Vi har tavshedspligt. Du kan være her anonymt.

Adresse: Agervang 5, 6400 Sønderborg
Telefon: +45 7442 0528
Mail: kkc@kvindekrisecenter.dk

Find os på Facebook, Instagram (sonderborgkvindekrisecenter) og LinkedIn (Sønderborg Kvinde- & Krisecenter)