Andre krisecentre

Sønderborg Kvinde- & Krisecenter er medlem af Landsorganisation af Kvindekrisecentre (LOKK) og samarbejder med andre krisecentre i Danmark.

Se oversigt over krisecentre i Danmark på LOKK’s hjemmeside her