Organisationer

 Hjemmeside
Amnesty Internationalamnesty.dk
Angstforeningenwww.angstforeningen.dk
Antistalking foreningenwww.danskstalkingcenter.dk
Bryd tavsheden - om børnevold og kærestevoldwww.brydtavsheden.dk
Børne- og Socialministerietwww.sm.dk
Børnerådet www.brd.dk
Børns Vilkårwww.bornsvilkar.dk
Center for frivilligt socialt arbejdewww.frivillighed.dk
Center for LigestillingsforskningCenter for Ligestillingsforskning
Dansk Flygtningehjælpflygtning.dk
Dansk Kvindesamfundwww.kvindesamfund.dk
Dansk Røde Korswww.rodekors.dk
Det Kriminalpræventive Rådwww.dkr.dk
Det Nationale Voldsobservatoriumwww.kvinderaadet.dk/voldsobservatoriet
Dialog mod volddialogmodvold.dk
Feministisk Selvforsvarwww.feministiskselvforsvar.dk
FN Danmarkwww.unric.org/da
JanusCentret (børn og unge med seksuelle adfærdsproblemer)www.januscentret.dk
Joan Søstrenewww.joan-soestrene.dk
Justitsministeriet www.jm.dk
Kvindedagen Sønderborgwww.kvindedagen.dk
Kvindemuseetkvindemuseet.dk
Kvinder med handicapKvinder med handicap
Kvinderådetwww.kvinderaadet.dk
Kvinfowww.kvinfo.dk
Landsforeningen Hjælp Voldsofrewww.voldsofre.dk
Mødrehjælpenmoedrehjaelpen.dk
Politiet (tlf. 114)www.politi.dk
Red Barnetwww.redbarnet.dk
Redenredeninternational.dk
Region Syddanmarkwww.regionsyddanmark.dk
Rehabiliteringscenter for torturofre Jyllandwww.rct-jylland.dk
SISO Forskningsnetværk om seksuelle overgreb mod børnSISO
Statens Institut for Folkesundhedwww.si-folkesundhed.dk
Statsforvaltningenwww.statsforvaltningen.dk
Udenrigsministeriet, ligestillingwww.lige.dk
Udlændingestyrelsenwww.nyidanmark.dk