Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Krisecentret

Se tilsynsrapporter her

Sønderborg Kommune udarbejder kvalitetsstandard for Krisecentret, som beskriver det serviceniveau, som der tilbydes

Se kvalitetsstandard for 2018 her