Tilsyn

Socialtilsyn Syd fører tilsyn med Krisecentret

Sønderborg Kommune udarbejder kvalitetsstandard for Krisecentret, som beskriver det serviceniveau, der tilbydes.

Se 2023 Kvalitetsstandard